STOP DISCRIMINACIÓN X DIABETES

Dí NON á discriminación laboral por motivos de saúde: ‘Marca a X contra a discriminación laboral por diabetes’
A pesar do Acordo do Consello de Ministros en novembro de 2018, para a modificación dos cadros médicos de exclusión na Oferta de Emprego Público seguímonos atopando con impedimentos para que as persoas con diabetes poidan acceder a determinados postos: Policía Nacional, Garda Civil, Vixilancia Aduaneira, Axudantes de Institucións Penais, nos Centros Docentes de Formación Militar, Centros Docentes de Formación para a incorporación ás Escalas de Tropa e Mariñeiría e a Escola Nacional de Policía e nos Centros Docentes de formación para a incorporación á Escala de Cabos e Gardas do Corpo da Garda Civil, entre outros

 fedesp.es/campanas/marca-x-contra-discriminacion-laboral-diabetes/

#StopDiscriminacióXDiabetes

Discriminación Diabetes

Publicado en Noticias.